Bij een goede ontwikkeling is spelen erg belangrijk

Een spel is zeer geschikt om te experimenteren voor zowel kinder als volwassenen. Dit komt doordat er meestal geen zwaarwegende consequenties aan verbonden zijn aan een spel.

Zo kan men  in een spel zogenaamd “overlijden”, maar vervolgens toch verder spelen in een herkansing.

Doordat Kinderen vrij kunnen spelen  is dit een manier om “hun hoofd leeg te maken” en daardoor kunnen ze het leven zoals wij die kennen beter aan. Ditzelfde geldt ook voor volwassenen dat zij regelmatig moeten recreëren.

Behalve veel plezier, kan speelgoed ook belangrijke leermomenten opleveren. Bij een gezelschapsspel oefent men bijvoorbeeld geduld, omdat men op zijn/haar beurt moet wachten. Verder leert men op jonge leeftijd al zijn emoties kennen, door bijvoorbeeld te merken dat winnen een ander gevoel geeft dan verliezen. Ook ontdekt men bij het spelen van sommige spellen dat anderen er beter in zijn of dat de persoon er zelf juist beter in is.

Het juiste speelgoed op het juiste moment in de levensfase van een kind betekent vaak dat een kind vaardigheden aanleert waar het in zijn ontwikkeling aan toe is.

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

vanuithuisbestellen